Tjänster

Klimatkalkyler

Vi förser bygg-, fastighet, och anläggningssektorn med klimatkalkyler anpassade för dess behov, vi hanterar även klimatkalkyleringar för certifieringssystem.

Klimatkalkyl är ett verktyg som beräknar klimatpåverkande utsläpp och energianvändning från skedena utvinning, transporter, byggande, drift, underhåll och rivning. Med en klimatkalkyl får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

För att se kommande lagkrav för klimatkalkyler gå in här

Klimatanalyser

Vi förser bygg-, fastighet, och anläggningssektorn med klimatanalyser som ligger till grund för framtida klimatanpassningar.

Att anpassa klimatanpassningar i nutida projekt för framtida klimatförändringarna är betydligt billigare alternativ än att hantera det när klimatkonsekvensen står vid dörren. Vi erbjuder klimatanalyser som ligger till grund till klimatanpassningar för att minskar sårbarheten i projekten och framtida kostnader.

Vinst vid första investerad krona!

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning för bygg-, fastighet-, och anläggningssektorn gällande klimatneutrala lösningar i alla skeden av byggprocessen.

Att implementera sakkunnig inom klimat i tidiga skeden för att analysera, kalkylera och jämföra är inte bara ett hållbart, cirkulärt och ekonomiskt sätt att se på hur vi kan göra besparingar det är också smart!