Teknosfär är en länk mellan fastighet-, bygg-, anläggningssektorn och klimatneutralitet.

“Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.” ….
Det övergripande Klimatmålet är tydligt: “Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” Läs mer här

Vi erbjuder klimatneutrala lösningar för sektorn och arbetar aktivt för att hitta nya incitament, skapa transparens och samarbeten i sektorn. Vi står som en och vi är starkare tillsammans.

Huvudkontoret är placerat i Malmö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *