Konsultation

Vi erbjuder konsultation för bygg-, fastighet-, och anläggningssektorn gällande klimatneutrala lösningar i alla skeden av byggprocessen.

Att implementera sakkunnig inom klimat i tidiga skeden för att analysera, kalkylera och jämföra är inte bara ett hållbart, cirkulärt och ekonomiskt sätt att se på hur vi kan göra besparingar det är också smart!