Klimatberäkning, Lagförslag & Miljöbyggnad

Omfattning

Tjänsten innefattar en klimatberäkning för en byggnad som uppfyller kommande lagförslag om klimatdeklarationer samt Miljöbyggnads indikator 15. – Stommen och grundens klimatpåverkan Brons.

Klimatberäkningsverktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) kommer användas i enlighet med LCA-standarderna EN15978 och EN15804 där byggskedena A1-A5 beräknas. 

En rapport i enlighet med kravställningen ovan levereras och presenteras för kund digitalt eller via möte.

Fastpris: 45.000kr exkl. moms.

Förutsättningar

Fil från kalkylprogram som fungerar med BM levereras. Filen skall fungera i enlighet med BM:s program med rätt angivna benämning av material, vilken byggdel materialet är kopplat till och materialets mängd.

Om filen ovan är bristfällig eller saknas sammanställs materialet i en excellfil som Teknosfär förser dig som ni i sin tur fyller i och levererar till Teknosfär, även dokument som styrker byggresurserna kan levereras i detta skede (offert/produktionskalkyl). 

Tilläggstjänster 

Miljöbyggnads indikator 15. – Stommen och grundens klimatpåverkan Silver & Guld kan läggas till för ytterligare 10.000kr exkl. moms.