Klimatberäkning, LCA-Rapport

Omfattning

Tjänsten innefattar en klimatberäkningen med tillhörande LCA rapport för valfritt byggskede för en byggnad med tillhörande förbättringsförslag.

Klimatberäkningsverktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) kommer användas i enligt med LCA-standarderna EN15978 och EN15804 där byggskedena A1-D beräknas. 

En rapport i enlighet med kravställningen ovan levereras och presenteras för kund digitalt eller via möte.

Fastpris: 55.000kr exkl. moms.

Förutsättningar

Fil från kalkylprogram som fungerar med BM levereras. Filen skall fungera i enlighet med BM:s program med rätt angivna benämning av material, vilken byggdel materialet är kopplat till och materialets mängd.

Om filen ovan är bristfällig eller saknas sammanställs materialet i en excellfil som Teknosfär förser till er som ni i sin tur fyller i och levererar till Teknosfär, även dokument som styrker byggresurserna kan levereras i detta skede. 

Tilläggstjänster 

Miljöbyggnads indikator 15. – Stommen och grundens klimatpåverkan Silver & Guld samt EPD-hantering kan läggas till för ytterligare 10.000kr exkl. moms vardera.