Varför Teknosfär?

Teknosfär (av grekiska téchnē teknik och sphaîra, sfär).

Teknosfär är all teknisk aktivitet och den miljö vi har förändrat via teknik. D.v.s. bemästra elden, hjulet, maskiner, byggnader, infrastruktur, fossila bränslen osv.

Miljöproblemen global uppvärmning och sjätte utrotningskatastrofen är de största hoten för mänsklig överlevnad, människans har genom sina tekniska uppfinningar skapat en rad miljökonsekvenser som lett till dessa miljöproblem. För att lösa miljöproblemen måste teknosfären, biosfären och litosfären vara i symbios. Teknosfären har idag till störst del ett linjärt kretslopp (utvinn-transport-producera-transport-konsumera-transport-släng) medans litosfären och biosfären har cirkulära kretslopp.


Biosfär (livet, ekosystemen)

Det tunna skikt som finns kring jordklotet som hyser biologiskt liv kallar vi biosfär. I 3,9 miljarder år gamla mineraler från grönländska borrtagningar hittade man differenser i proportioner av kolisotoper som tyder på biologisk ämnesomsättning, livet är kanske ännu äldre.

Biosfären har samarbetat med litsofären i flera miljarder år innan människan kom och implementerade teknosfären, det finns mycket att lära om cirkuläritet om man bara lär sig läsa av ekosystemens uppbyggnad.


Litosfär (av grekiska líthos, sten, och sphaîra, sfär)

Litosfären består av jordskorpan yttre fasta skal samt övre delen av manteln, ett ca 100km tjockt lager av jorden. Jordskorpan består av tunga basaltiska bergarter och den övre manteln består av silikatbergarter rika på järn och magnesium.

Materialet i litosfären är hårt, oelastiskt och ganska starkt. När vi utvinner exempelvis bergarter, mineraler och fossila bränslen från litosfären genom teknosfären förändrar vi förutsättningarna i biosfären. Att ta något som lagrats i miljontals år (fossila bränslen) och släppa ut detta i extremt höga hastigheter i ett slutet system leder till global uppvärmning. “Ingenting försvinner, allt finns kvar” är en av naturvetenskapens grundläggande principer. 

Litosfären överför sina material naturligt till biosfären via erosion och vulkanutbrott som en perfekt gödning och biosfären ger tillbaka genom sedimentering och mineralisering, vi behöver varandra. Dessa cirkulära system ser vi överallt i naturen.

Det är av största vikt att vi ställer oss frågan om vi verkligen behöver utvinna material från litosfären eller om det vi behöver redan finns i biosfären?

Den hållbaraste byggnaden är den som aldrig byggs sen kan vi använda det vi redan har!