Författare: Teknosfär

Ur askan stiger det upp liv

Det största miljöproblemet är fortfarande kvar sen igår, den global uppvärmningen.

Begreppet miljöproblem beskriver en av människan orsakad effekt i miljön som skadar det som är i miljön, exempelvis människan!

Varje miljöeffektsorsak leder till en effekt kedja. Exempelvis på effekt kedja är utsläpp av koldioxid vilket gör att utstrålningen från jorden minskar vilket i sin tur leder till ökad medeltemperatur vilket resulterar i förändrat klimat och höjda havsnivåer vilket leder till fler och kraftigare oväder vilket leder till dödsfall. 

Ur askan stiger det upp liv likt successionen och att inte fortsätta vägen mot ett system i balans är som att säga till den där flickan som klimatstrejkar varje fredag att hon ska sluta.

Varje gång vi utvinner material från litosfären in i biosfären till teknosfären så gör vi belastningar som kommer skada oss i det långa loppet. Den som lever i landskap som långsamt förstörs ser inte att det förändras och reagerar inte.

Vi har redan märkt av intresset inom bygg-, fastighet-, och anläggningssektorn och det verkar som Teknosfär behövs, ett bolag som förser sektorerna med klimatneutrala lösningar.

Bolaget är uppbyggt efter Sveriges klimatmål, och ser fram emot netto-noll växthusgasutsläpp till 2045. Vi är alla kollegor och resan tar vi tillsammans!

/Peter Hessedal, VD, klimat & hållbarhet

Teknosfär för klimatneutralitet

Teknosfär


Teknosfär är en länk mellan fastighet-, bygg-, anläggningssektorn och klimatneutralitet.

“Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.” ….
Det övergripande Klimatmålet är tydligt: “Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” Läs mer här

Vi erbjuder klimatneutrala lösningar för sektorn och arbetar aktivt för att hitta nya incitament, skapa transparens och samarbeten i sektorn. Vi står som en och vi är starkare tillsammans.

Huvudkontoret är placerat i Malmö.