Klimatberäkning, Anpassad

Omfattning

  • Klimatkalkylen anpassas efter kundens begäran. 
  • Beräkningen kan innefatta olika eller alla skeden från A1-D. 
  • Alla byggnadselement kan beräknas. 
  • Miljöindikatorerna Global uppvärmning, GWP (CO2e), Försurning, AP (SO2e), Övergödning (PO4e), Ozon nedbrytningspotential, ODP (CFC11e), Bildning av ozon i lägre atmosfär (Ethenee), Avfallshantering (kg), Biogen karbonlagring (CO2e bio) kan beräknas för respektive livscykelstadium. 

En rapport i enlighet med kravställningen ovan levereras och presenteras för kund digitalt eller via möte.

Förutsättningar

Fil från kalkylprogram som fungerar med valt kalkyleringsprogram levereras. Filen skall fungera i enlighet med kalkylprogramet med rätt angivna benämning av material, vilken byggdel materialet är kopplat till och materialets mängd.

Om filen ovan är bristfällig eller saknas sammanställs materialet i en excellfil som Teknosfär förser till er som ni i sin tur fyller i och levererar till Teknosfär, även dokument som styrker byggresurserna kan levereras i detta skede. 

Pris
Tjänsten debiteras med 90 000 kr exkl. moms.