Teknosfär förser byggsektorn med klimatneutrala lösningar

Företaget är skapat för att möta Sveriges klimatmål, och ser fram emot netto-noll växthusgasutsläpp till 2045. Vi är alla kollegor, resan gör vi tillsammans.

Kontakta oss

Varför Teknosfär?

Teknosfär

Teknosfären omfattar all teknisk aktivitet och den miljö vi har förändrat via teknik.

Litosfär

Litosfären består av jordskorpan yttre fasta skal samt övre delen av manteln. Behöver vi utvinna mer material från litosfären, eller finns redan allt vi behöver i Biosfären?

Biosfär

Det tunna skikt som finns kring jordklotet som hyser biologiskt liv kallar vi biosfär.